Odbojkaški klub invalida Banja Luka

 

Sezona 1999/2000

Turnir u Sloveniji

Prvi turnir na kojem je klub nastupio bio je u Sloveniji u mjestu Ravne na Koroškem, kako je klub tek bio osnovan učešće je bilo u stilu važno je učestvovati.

Turnir u Mađarskoj

Drugi turnir na kojem je klub nastupio bio je u Mađarskoj u mjestu Tatabanja, isto je rezultat bio slab, bili smo tad mlad i neiskusan tim.