Odbojkaški klub invalida Banja Luka

 

Trening - novembar 2011. godine

Srdićevi pokušaj prolaska (normalno lopta završava u njivi sa kukuruzima).