Odbojkaški klub invalida Banja Luka

 

Medalja na junačkim grudima Vidaković Bojana.