Odbojkaški klub invalida Banja Luka

 

Trening u aprilu 2014. godine, "stručni" nadzor Madžara.