Odbojkaški klub invalida Banja Luka

 

Zbog dotrajalosti prinuđeni smo da renoviramo našu salu.