Odbojkaški klub invalida Banja Luka

 

Zbog dotrajalosti prinuđeni smo da renoviramo našu salu, zato smo i naš kombi iskoristili do maksimuma.