Odbojkaški klub invalida Banja Luka

 

Zbog dotrajalosti prinuđeni smo da renoviramo našu salu, uz "stručni" nadzor Relića i Madžara.